TIEDOTE
Rautiosaaren Kyläyhdistys ry vuosikokous päätti 26.4.2021 seuraavaa:
”Kuntosalin käytöstä peritään vuodesta 2021 lähtien käyttömaksua 20 € / käyttäjä / vuosi. Maksua ei peritä vanhempien mukana kuntosalilla käyviltä alle 14-vuotiailta. Lisäksi päätettiin sisaralennus -50%, mikäli samasta perheestä on useampia lapsia salin käyttäjinä. Yli 18-vuotiailta käyttäjiltä peritään aina täysi maksu. Uudella käyttäjällä on mahdollisuus halutessaan tutustua 3 käyntikertaa ennen vuosimaksun perintää. Käyttömaksulla edistetään kuntosalin kehittämistä.”

Maksuohjeet löytyvät kyläyhdistyksen kuntosalin tietosivulta.

Service & Provider