Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry

Rautiosaaren Kyläyhdistys ry

Rautiosaaren kylällä toimii puoluepoliittisesti sitoutumaton kaikille kyläläisille avoin kyläyhdistys. Keväällä 1999 perustettu Rautiosaaren Kyläyhdistys ry. jatkaa aiemmin kylällä toimineen Rautiosaaren kylätoimikunnan tehtävää.

Kyläyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta ja toimia kylän edunvalvojana. Yhdistyksen tavoitteena on myös pyrkiä edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia sekä kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä yhteistyötä.

Kyläyhdistys osallistuu aktiivisesti kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon, joka vaikuttaa edellä mainittujen tavoitteiden toteutumiseen. Kyläyhdistys tekee tarvittaessa aloitteita sekä antaa lausuntoja viranomaisille kylää koskevien asioiden puolesta. Kyläyhdistys osallistuu myös kylän kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Tärkeä osa kyläyhdistyksen toimintaa on myös tiedottaa kyläläisiä tapahtuvista ja tapahtumassa olevista asioista ja tällä tavoin vahvistaa kylän sisäistä ja ulkoista yhteistyötä. Kyläyhdistys järjestää myös säännöllisesti talkoita tavoitteidensa toteuttamiseksi.


Päivitetty viimeksi: 12.4.2024   Sivuston ylläpito OuRait Oy