Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry

Rautiosaaren palvelukoti

Rautiosaaren palvelukoti sijaitsee kauniissa rantamaisemissa Rautiosaaressa Kemijoen itärannalla.

Rautiosaaren palvelukoti

Rautiosaaren palvelukotiPalvelukodissa annetaan kodinomaista, toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa  palvelua niille vanhuksille, jotka eivät enää tule toimeen avo- ja tukipalveluiden turvin kotonaan. 

Asuminen

Palvelukodissa on 59 asuinpaikkaa, jotka jakautuvat kahdelle osastolle siten, että Rautiosaari I :llä on 27 paikkaa, joista 2 on jaksohoitopaikkaa. Rautiosaari II:lla on 32 paikkaa, joista 17 on dementiayksikön paikkoja.

Asukas voi kalustaa huoneen omilla huonekaluilla, hän voi tuoda viihtyvyyttä ja kodikkuutta lisäämään myös omia esineitä ja tavaroita.

Toiminta 

Palvelukodilla toteutetaan omahoitajajärjestelmää. Jokaiselle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma yksilöllisyyttä ja omatoimisuutta tukemaan. Asukkaalla on mahdollisuus osallistua yhteiseen toimintaan ja tapahtumiin. 

Omaiset ja ystävät ovat tervetulleita mukaan toimintaan.

Osoite: Hoivakuja 6-10, 97110 Rautiosaari


Päivitetty viimeksi: 1.3.2019   Intelles