Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry

Rautiosaaren palvelukoti

Rovaniemen kaupunki on lakkauttanut palvelukodin Rautiosaaresta. Tilat ovat tällä hetkellä tyhjillään.

Rautiosaaren palvelukoti sijaitsee kauniissa rantamaisemissa Rautiosaaressa Kemijoen itärannalla.

Rautiosaaren palvelukoti

Rautiosaaren palvelukotiPalvelukodissa annetaan kodinomaista, toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa  palvelua niille vanhuksille, jotka eivät enää tule toimeen avo- ja tukipalveluiden turvin kotonaan. 

Asuminen

Palvelukodissa on 59 asuinpaikkaa, jotka jakautuvat kahdelle osastolle siten, että Rautiosaari I :llä on 27 paikkaa, joista 2 on jaksohoitopaikkaa. Rautiosaari II:lla on 32 paikkaa, joista 17 on dementiayksikön paikkoja.

Asukas voi kalustaa huoneen omilla huonekaluilla, hän voi tuoda viihtyvyyttä ja kodikkuutta lisäämään myös omia esineitä ja tavaroita.

Toiminta 

Palvelukodilla toteutetaan omahoitajajärjestelmää. Jokaiselle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma yksilöllisyyttä ja omatoimisuutta tukemaan. Asukkaalla on mahdollisuus osallistua yhteiseen toimintaan ja tapahtumiin. 

Osoite: Hoivakuja 6-10, 97110 Rautiosaari

Voit maksaa jäsenmaksun 5 € myös kyläyhdistyksen pankkitilille
FI59 5640 0220 4073 86
käyttäen viitenumeroa 19994.

Mikäli maksat toisen puolesta, ilmoita tästä kylayhdistys@rautiosaari.fi, jotta maksu voidaan kohdistaa oikealle jäsenelle.

Päivitetty viimeksi: 5.5.2021   Sivuston ylläpito OuRait Oy