Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry

 RAUTIOSAAREN KYLÄYHDISTYS RY JÄSENREKISTERISELOSTE

 

Rekisterinpitäjä

 

Rautiosaaren Kyläyhdistys ry, Rautiosaari

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Johanna Kaikkonen, taloudenhoitaja

hallitus@rautiosaari.fi

 

 

Rekisterin nimi

 

Rautiosaaren kyläyhdistys ry:n jäsenrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä. Jäsenluettelon ylläpito yhdistystoiminnan, laskutuksen ja tiedotteiden toimittamista ja muuta yhteydenpitoa varten. Kyläyhdistys voi käyttää jäsenrekisterin sisältämiä tietoja toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

 

Rekisterin tietosisältö

 

Jäsenten nimet, osoitteet, puhelin- ja sähköpostitiedot sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot ja jäsenmaksujen maksutiedot. Jäsenryhmätiedot yhdistyksen sääntöjen mukaan kuten varsinaiset jäsenet, kannattajajäsenet sekä muut mahdolliset yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

 

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan pääsääntöisesti jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella.

 

Tietojen luovutukset

 

Tietoja luovutetaan vain kyläyhdistyksen hallituksen jäsenille tai hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä yhdistyksen jäsenelle, joka on niitä pyytänyt ja jolla on tietoihin oikeus.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Jäsenrekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisena. Jäsenrekisterin käyttö kyläyhdistyksen toimesta on sähköisesti suojattu ja pääsy rekisterin tietoihin on vain nimetyillä kyläyhdistyksen hallituksen valitsemilla henkilöillä.

 

Tarkastusoikeus

 

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

 

Rekisteritietojen korjaaminen

 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

 

Rekisteriselosteen saatavuus

Tämä rekisteriseloste on julkisesti saatavilla Rautiosaaren kyläyhdistyksen www-sivuilla osoitteessa www.rautiosaari.fi


 


Päivitetty viimeksi: 12.4.2024   Sivuston ylläpito OuRait Oy